VA–LÖSNINGAR

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är cropped-BLU-wwwlogo-Leader.jpg

En viktig del i att lösa vattenfrågan är att få till stånd en VA-utredning för Marum 2:5. Problemet med vattenförsörjning är av allmänt intresse och Björkö Landsbygdsutveckling har därför erhållit EU-medel för att göra en VA- förstudie för Björkö Kyrkby. Syftet med projektet är att finna en modell för hur man lokalt kan lösa vattenfrågan i områden med begränsad tillgång på grundvatten och där saltvatteninträngning kan befaras. Relevanta frågor för utvecklingen av Stockholms skärgård och för landsbygd som ligger långt från kommunala verksamhetsområden. Målet med projektet är att genomföra en förstudie som identifierar småskaliga VA-lösningar.