NEW EUROPEAN BAUHAUS

Initiativet om ett nytt europeiskt Bauhaus (NEB) ……. lanserades av EU-kommissionen i januari 2021. Det är ett europeiskt initiativ som kopplar den europeiska gröna given till våra livsmiljöer. Det uppmanar alla européer att tänka nytt och bygga tillsammans en hållbar och inkluderande framtid som är vacker för våra ögon, sinnen och själar. Det är en plattform som främjar samarbete mellan tänkare och genomförare – en bro mellan vetenskapens och teknikens värld och konst- och kulturvärlden.”

Citerat från:

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/koordinera-sveriges-deltagande-i-ett-nytt-europeiskt-bauhaus/

Beautiful 

Kyrkorna på landsbygden inom hela EU finns på de vackraste platserna i landskapet och är med sin kringliggande bebyggelse särskilt attraktiva för landsbygdsutveckling. Björkö Kyrkby byggs med arkitektur i samklang med naturen, inspirationer från bruken i Roslagen och byggnadstraditionen på Björkö med sina redargårdar, redarlängor, bagarstugor och parstugor.

Sustainable 

Björkö Kyrkby vill skapa en långsiktigt hållbar livsstil i boende, co-living, arbete, hantverk, konst ,kultur, fritid, barn- och äldreomsorg med lokal matproduktion i akvaponier och annan jordbruksverksamhet.

Together

Björkö Kyrkby ingår i Föreningen för Byggemenskaper och vill vara ett kreativt team som planerar, bygger och förvaltar. Vi vill samverka med Norrtälje Kommun, Väddö församling, Stiftsarkitekten, Roslagsbostäder, Vatteninfo, Leader Stockholmsbygd, VäddöNavet, Björkö-Arholma Hembygdsförening, Björkö Konstnod, SIKO, Väddö Vård m fl.