BLI MEDLEM


Som medlem i Björkö Landsbygdsutveckling betalar du en insats på 500 kronor som är en engångsinsats som du senare har rätt att kräva tillbaka om du väljer att gå ur den ekonomiska föreningen. Utöver detta tillkommer en årlig serviceavgift/medlemsavgift på 300 kronor. Dessa pengar går till det dagliga arbetet i föreningen för att skapa en hållbar utvecklig för Björkö för såväl permanentboende, fritidsboende eller besökande.

Medlem blir du enklast genom att betala in direkt på föreningens Bankgiro: 5296-2065. Glöm inte att ange namn och adress, mobil nr och gärna e-post.

Samarbete sker med Norrtälje kommun, Norrtälje Landsbygdsråd, Vattencentrum, Björkö-Arholma Hembygdsförening och närboende till fastigheten Norrtälje-Marum 2:5 där Björkö Kyrkby planeras samt skärgårdsorganisationerna SIKO och SRF, Hela Sverige ska Leva och Föreningen för Byggemenskaper.

Du som inte har bestämt dig ännu för att bli medlem kan ändå få vårt nyhetsbrev så håller du dig uppdaterad om vad Björkö Landsbygdsutveckling har på gång.