Bli medlem

Vi vill utveckla Björkö tillsammans!

Som medlem betalar du en insats på 500 kronor som är en engångsinsats som du senare har rätt att kräva tillbaka om du väljer att gå ur den ekonomiska föreningen. Utöver detta tillkommer en årlig serviceavgift/medlemsavgift på 300 kronor. Dessa pengar går till det dagliga arbetet i föreningen för att skapa en hållbar utvecklig för Björkö för såväl permanentboende, fritidsboende eller besökande.

Medlem blir du enklast genom att betala in direkt på föreningens Bankgiro: 5296-2065. Glöm inte att ange namn och adress, mobil nr och gärna epost.