BJÖRKÖ KYRKBY

Mellan Hembygdsgården och Björkö-Arholma kyrka kommer en ny by att växa fram. I första hand planeras tio bostäder och i takt med intresse och efterfrågan kan fler bostäder byggas. På Björkö, norr om Norrtälje, på i dag kommunägd mark vill vi bygga kooperativa hyresrätter för unga, barnfamiljer och äldre. Det skulle möjliggöra ett naturnära och hållbart boende i skärgården för unga och barnfamiljer till rimlig kostnad.

BJÖRKÖ KYRKBY – EN LÅNG HISTORIA

VISIONSVIDEO (omfattningen har reducerats 2021)

Skiss av framtida Björkö Kyrkby