PROJEKT

Mellan Hembygdsgården och Björkö-Arholma kyrka kommer en ny by att växa fram. I första hand planeras tio bostäder och i takt med intresse och efterfrågan kan fler bostäder byggas.

BJÖRKÖ KYRKBY
På Björkö, norr om Norrtälje, på i dag kommunägd mark vill vi bygga kooperativa hyresrätter för unga, barnfamiljer och äldre. 

Det skulle möjliggöra ett naturnära och hållbart boende i skärgården för unga och barnfamiljer till rimlig kostnad. På detaljplanen kan du ta del av hur Kyrkbyn kan komma att se ut när den är fullt utbyggd.

Vi arbetar nu intensivt med markfrågan och att finna smarta lösningar för vatten och avlopp.

Illustration som visar exempel på tänkbar bebyggelse.
Visionsbild Kyrkallén

För att ta del av hur vi tänker kring vatten och avloppslösningar

AKVAPONI
Här kommer det att läggas till beskrivning av projeket akvaponi.