FÖRENINGEN

Björkö Landsbygdsutveckling är en ny förening på Björkö. Föreningen har till uppgift att utveckla visionen om Björkö Kyrkby. Att valet föll på just en ekonomisk förening beror på att en sådan är en juridisk person som registrerats av Bolagsverket och kan sluta avtal av juridisk och ekonomisk betydelse.

Föreningens mål är:

  • att göra verklighet av visionen Björkö Kyrkby
  • att föra dialog med och samla idéer från alla intresserade
  • att söka miljömässigt goda lösningar på alla aspekter av Björkö Kyrkby
  • att utforma förslag och skisser på hur visionen kan bli verklighet
  • att hålla en preliminär kölista för intresserade
  • att via hemsida och på andra sätt informera om projektet

Varför Björkö Kyrkby? Bristen på boende till rimliga kostnader hämmar utvecklingen på Björkö. Inflyttningen behöver öka om Björkö ska vara en levande landsbygd. Ungdomar och barnfamiljer borde ges möjlighet att flytta hit utan att tvingas investera miljonbelopp. Kyrkbyn kommer att generera fler arbetstillfällen. Seniorboende saknas på ön. Ett sådant skulle ge våra äldre möjlighet att bo kvar, samt få bra service och mer gemenskap på ålderns höst. Björkö Kyrkby kan bli en vändpunkt för Björkö.

Vill du bli medlem? Klicka här!

Styrelsen

Bo Gidlöf, Styrelseordförande Yvonne Sjöblom, Vice ordförande Per Persson, Sekreterare Per Persson,tf Kassör Ola Persson, Ledamot   Anders Arvidsson, Suppleant Rose-Marie Lind, Suppleant

Har du frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss.

För frågor om föreningen och dess arbete
Bo Gidlöf
bosse@bjorkolu.se

För frågor gällande ritningar för Björkö Kyrkby
Per Persson
per@bjorkolu.se

Frågor kring ditt medlemskap
Per Persson
per@bjorkolu.se